DƯỢC BÌNH ĐỊNH ĐƯỢC VINH DANH NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN


Mới đây, Dược Bình Định (Hose: DBD) được vinh danh Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022 thuộc khuôn khổ chương trình IR Awards 2022.

DƯỢC BÌNH ĐỊNH ĐƯỢC VINH DANH NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Mới đây, Dược Bình Định (Hose: DBD) được vinh danh Doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022 thuộc khuôn khổ chương trình IR Awards 2022.

Zalo

Cổ phiếu của Dược Bình Định được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là DBD từ ngày 15/06/2018. Kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán, mã DBD luôn được các nhà đầu tư, giới chuyên môn đánh giá cao về tính chủ động, minh bạch và trách nhiệm trong công bố thông tin.

Với chiến lược kinh doanh độc đáo bằng việc tập trung đầu tư vào công nghệ và nghiên cứu khoa học để phát triển các dược phẩm đặc trị với thuốc điều trị ung thư. Đến nay, Bidiphar trở thành doanh nghiệp đứng vị trí thứ 5 trên cả nước về thị phần thuốc điều trị ung thư, đứng số 1 về số lượng hoạt chất điều trị ung thư theo SSI Research 2021.

Theo kết quả báo cáo tài chính Quý I/2022 của Bidiphar, doanh thu 3 tháng đầu năm đạt 371.3 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu dược phẩm Công ty sản xuất tăng 31%; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 63 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022, Tổng doanh thu 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 215 tỷ đồng. Như vậy kết thúc quý I, Bidiphar hoàn thành 21.9% doanh thu và 29.3% lợi nhuận.

Zalo

Khảo sát toàn diện về hoạt động CBTT thuộc Chương trình IR Awards 2022 nhằm vinh danh những Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT trên thị trường chứng khoán năm 2022. Khảo sát được thực hiện đối với 736 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX. Kỳ khảo sát kéo dài 12 tháng, từ ngày 01/05/2021 đến 30/04/2022. Kết quả, có 385/736 doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên cả hai sàn chứng khoán, chiếm hơn 52% tổng số doanh nghiệp được khảo sát.

Xem chi tiết tại đây: https://vietstock.vn/2022/06/ir-awards-2022-385-doanh-nghiep-niem-yet-dat-chuan-cong-bo-thong-tin-tren-thi-truong-chung-khoan-nam-2022-830-973884.htm?fbclid=IwAR1eeVjuW7MgyUEZVKyaZg42rncOHhb3RSNn0T07ZwUYn8yue8g3r9GSfE8

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/2463766131831016095?id=04af74e1cfa426fa7fb5