BIDIPHAR ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN THỰC HIỆN TỐT NGHĨA VỤ THUẾ


Mới đây, Bidiphar đã được UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện các chính sách về thuế từ năm 2018 - 2020.

Mới đây, Bidiphar đã được UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện các chính sách về thuế từ năm 2018 - 2020.

Theo Anh hùng lao động Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch HĐQT Bidiphar, những năm qua, dù bị tác động bởi dịch bệnh Covid – 19 nhưng Bidiphar vẫn nỗ lực triển khai hoàn thành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Hơn 4 thập kỉ đồng hành chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, Bidiphar luôn đặt lên hàng đầu sự chính trực, minh bạch và tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật, đặc biệt là nghĩa vụ nộp thuế. Đó không chỉ là trách nhiệm đối với nhà nước mà còn là đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm thông tin tại link: http://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=206131

#Bidiphar; #dược_Bình_Định; #top10vietnam

----------------------------

Bidiphar: Chăm sóc sức khỏe - Chia sẻ niềm vui

www.bidiphar.com - www.bidipharshop.com

Email: [email protected]

Tổng đài miễn cước: 1800.888.677

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/2463766131831016095?id=73b8adb6fdf314ad4de2