Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hệ thống camera giám sát giao thông


Từ ngày 14/6/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định triển khai hệ thống camera giám sát giao thông, cho phép người dân tra cứu thông tin, hình ảnh qua Zalo (Nguồn: VTV)

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/video/4020445412578763562?id=16afdbc48f8166df3f90