Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19


Covid-19 đã & đang biến những thứ bình thường trở nên bất thường...

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/video/4020445412578763562?id=7b982b167b53920dcb42