Họp báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh


Sáng nay (31/7/2021), UBND tỉnh Bình Định tổ chức Họp báo để cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình dịch bệnh COVID 19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Phi Long – Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lâm Hải Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/video/4020445412578763562?id=80a55438037dea23b36c