Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đôn đốc tăng cường phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến


(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3828/UBND-KSTT ngày 08/7/2022 chỉ đạo việc tăng cường phối hợp thực hiện Đề án 5299 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, để triển khai hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc tổ chức thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 – 2027” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 (gọi tắt là Đề án 5299); Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện các nội dung liên quan theo Kế hoạch số 513-KH/TĐTN-TTNTH ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về triển khai Đề án 5299 của UBND tỉnh đối với một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đối với đoàn viên thanh niên tại cơ quan, đơn vị mình nghiên cứu kỹ lưỡng, nắm chắc các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện Đề án 5299 của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Cấp ủy cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đoàn Thanh niên trong cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, triển khai ngay các giải pháp, mô hình hay, mang tính sáng tạo để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ: tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện và gắn việc đánh giá kết quả, tình hình thực hiện với công tác đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng theo quy định của Đảng và quy định của Nhà nước.

- Rà soát, tổ chức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên cùng cấp trong việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan theo nội dung Đề án 5299 của UBND tỉnh.

Trong bối cảnh các cơ quan, đơn vị, địa phương đang gặp khó khăn về vấn đề nhân lực do khối lượng công việc chuyên môn ngày càng nhiều gắn với thực hiện tinh giản biên chế thì giải pháp huy động lực lượng đoàn viên thanh niên để thực hiện các nhiệm vụ về: tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến theo nội dung Đề án 5299 của UBND tỉnh được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyện biến rõ nét không những từ phía các cơ quan Nhà nước mà còn về phía người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần giúp tỉnh nhà nhanh chóng thực hiện thắng lợi các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 749/QĐ-TTg gày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Đề án 5299 của UBND tỉnh, hiện nay đoàn viên thanh niên thành phố Quy Nhơn đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ: tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến tại các địa phương cấp xã trên địa bàn thành phố như: Thị Nại, Hải Cảng, Trần Phú, Nhơn Lý, Nhơn Hội, Phước Mỹ.../.

Tác giả: Dũng Linh

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4443977729226451965?id=95c4005ebb1b52450b0a


TIN MỚI CẬP NHẬT