Thành phố Quy Nhơn – đơn vị đi đầu trong công tác triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện DVCTT


(binhdinh.gov.vn) - Kết quả triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố đạt được một số kết quả tích cực ban đầu, góp phần tạo sự chuyển biến trong việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo cáo của UBND thành phố Quy Nhơn, đơn vị đã phối hợp với Thành đoàn Quy Nhơn bố trí 04 ĐVTN (mỗi buổi 02 đồng chí) luân phiên hướng dẫn cho công dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thành phố. Qua theo dõi, từ ngày 10/06/2022 đến ngày 31/7/2022, ĐVTN đã giúp công dân tạo 944 tài khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia, thực hiện nộp 1069 hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh (tăng 20% so với trước khi thực hiện Đề án) và 2514 hồ sơ trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia (tăng 11% so với trước khi thực hiện Đề án). Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện hiệu quả dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, tra cứu, tìm kiếm thông tin về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Ngoài ra, Thành đoàn Quy Nhơn đã triển khai ra quân đồng loạt, bố trí ĐVTN tại tại Bộ phận Một cửa của 21 phường, xã trên địa bàn thành phố để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh” của Tổ công nghệ số tại địa bàn khu dân cư để thực hiện: phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, tạo tài khoản số cho công dân thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến tại nhà... Kết quả, từ ngày 10/6/2022 đến ngày 31/7/2022, đã phát sinh 237 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, giúp công dân tạo 831 sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia và hỗ trợ thực hiện 2466 giao dịch thanh toán trực tuyến.

Bên cạnh kết quả đạt được, UBND thành phố Quy Nhơn đã báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4535/UBND-KSTT ngày 08/08/2022 biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của UBND thành phố Quy Nhơn, là địa phương đầu tiên của tỉnh đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai Đề án 5299 của UBND tỉnh và đạt được một số kết quả tích cực ban đầu, góp phần tạo sự chuyển biến trong việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác triển khai thực hiện Đề án 5299 theo các nội dung đề xuất, kiến nghị của UBND thành phố Quy Nhơn; báo cáo và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền./.

Tác giả: Dũng Linh

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4443977729226451965?id=b8e9a1e714a2fdfca4b3


TIN MỚI CẬP NHẬT