Ngành Thuế Bình Định chuyển từ mô hình quản lý sang phục vụ người nộp thuế


Ngành Thuế Bình Định chuyển từ mô hình quản lý sang phục vụ người nộp thuế.

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/video/4038065845948260568?id=2468c84a960f7f51261e


VIDEO MỚI CẬP NHẬT