Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào dự án đầu tư mới


(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có công văn chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn doanh nghiệp về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/video/4038065845948260568?id=503f793b267ecf20966f


VIDEO MỚI CẬP NHẬT