Tổng cục Thuế sẽ hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020


(TBTCO) - Để người nộp thuế biết về chính sách thuế, cũng như thủ tục quyết toán thuế năm 2020, Tổng cục Thuế cho biết, sẽ tổ chức hỗ trợ trực tuyến, giải đáp tất cả các vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến quyết toán thuế năm 2020.

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/video/4038065845948260568?id=c5ffcb4095057c5b2514


VIDEO MỚI CẬP NHẬT