DOCTOR STRANGE - BOM TẤN MARVEL ĐANG ĐƯỢC CHIẾU TẠI RẠP CGV


Doctor Strange Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn chính thức mở ra vũ trụ điện ảnh Marvel giai đoạn 4 và là một phim nhất định không được bỏ lỡ của Marvel

Ra rạp CGV xem Doctor Strange nhận ngay Hot deal! Mại dô Mại dô!

Đặt vé ngay tại cgv.vn hoặc App CGV Cinemas Vietna

Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn - KC: 04.05.2022

Zalo

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/1884424922722396289?id=f518efcf538abad4e39b