THIÊN THẦN HỘ MỆNH hạ cánh sớm vào 29.04.2021


Đặt vé ngay: www.cgv.vn

Ngày 29.04 này, hãy chuẩn bị xiêm y ra CGV bung lụa cùng các thiên thần Salim, Trúc Anh, Amee với suất chiếu sớm của THIÊN THẦN HỘ MỆNH nào!

Zalo
Đặt vé tại www.cgv.vn

Xem thêm trailer: