Hãy bình chọn cho ảnh dự thi của Cảng Quy Nhơn


Tác phẩm Ngày làm việc hăng say MS18 của Cảng Quy Nhơn đã được vào vòng bình chọn trên FB của cuộc thi VIMC Photo Awards.

Hãy ủng hộ đội nhà bằng nút LIKE của mình mọi người nhé. BTC sẽ không tính điểm cho việc thả Tim hay icon khác. Mã số MS18 nhé!

Link ảnh trên Facebook: https://www.facebook.com/vimcphoto/photos/a.1005792779879159/1005793009879136/?type=3&theater

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4067252356331003736?id=1adbe83083756a2b3364