Tài xế vào Cảng Quy Nhơn không phải test nhanh Covid-19


Từ 06 giờ 00 ngày 11/4/2022 Cảng Quy Nhơn không yêu cầu cung cấp kết quả test nhanh SARS-CoV-2 đối với các lái xe tải ra/vào Cảng nhận/trả hàng hoá. Cảng vẫn duy trì niêm phong cửa xe ô tô tải trước khi vào cổng.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Bình Định và trên cả nước cơ bản được kiểm soát, nhiều địa phương nới lỏng giãn cách, mở cửa trở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh trong cộng đồng, khu vực Cảng và duy trì hoạt động SXKD, đáp ứng nhu cầu khách hàng và ổn định kinh tế - xã hội của Tỉnh, Cảng Quy Nhơn xin thông báo đến Quý Khách hàng và Đối tác việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới như sau:

1. Quý Khách hàng và Đối tác, người có liên ra/vào Cảng Quy Nhơn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; riêng lực lượng lái xe tải ra/vào Cảng nhận/trả hàng hoá không cần cung cấp kết quả test nhanh SARS-CoV-2, Cảng Quy Nhơn vẫn duy trì niêm phong cửa xe ô tô tải trước khi vào Cảng.

2. Tiếp tục thực hiện các quy trình giao dịch không tiếp xúc của Cảng Quy Nhơn; thực hiện nghiêm biện pháp 5K, khai báo y tế theo link kbyt.quynhonport.vn và chịu trách nhiệm về các thông tin đã khai báo.

3. Quý Khách hàng và Đối tác khi ra/vào Cảng tham gia vào quá trình xếp dỡ, giao nhận, giám định hàng hóa,… cần trang bị bảo hộ lao động, bảo hộ y tế và phải đảm bảo đã tiêm ít nhất 01 mũi vắc-xin ở thời điểm từ 14 ngày trước đó hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng tính đến thời điểm vào Cảng.

4. Đối với thuyền viên của tàu tiếp tục thực hiện theo «Quy chế phối hợp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại Cảng biển Quy Nhơn» do Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn ban hành tại Quyết định số 133/QĐ-CVHHQNh ngày 28/02/2022.

5. Thời điểm áp dụng: bắt đầu từ 06 giờ 00 ngày 11/4/2022 đến khi có thông báo mới.

Cảng Quy Nhơn sẽ từ chối giải quyết vào Cảng đối với người không đảm bảo các điều kiện bảo hộ lao động, bảo hộ y tế hoặc vi phạm công tác vệ sinh an toàn lao động trong khu vực Cảng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách hàng và Đối tác.

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4067252356331003736?id=4f60db0f994a7014295b