Cảng Quy Nhơn tạm dừng xếp dỡ để chống bão số 9 (Molave)


Từ 12h00 ngày 27/10/2020, Cảng Quy Nhơn sẽ tạm dừng mọi hoạt động xếp dỡ để tập trung toàn bộ lực lượng ứng phó với những diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 và nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra.

Zalo
CV thông báo tạm dừng xếp dỡ hàng hóa
Zalo
CV đề nghị khách hàng phối hợp phòng chống bão

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4067252356331003736?id=8b39afabcfee26b07fff