Quy trình ra vào cổng an ninh Cảng


Ngày 15/01/2022, Cảng Quy Nhơn đã triển khai cổng kiểm soát an ninh áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và phục vụ đưa đón người di chuyển trong Cảng bằng xe chuyên dụng.