Không yêu cầu kết quả test Covid-19 khi ra vào Cảng


Kể từ 06 giờ 00 ngày 22/4/2022, Quý Khách hàng và Đối tác, người có liên quan ra/vào Cảng Quy Nhơn không cần cung cấp kết quả xét nghiệp Covid-19; tiếp tục thực hiện biện pháp 5K, khai báo y tế theo link kbyt.quynhonport.vn

Để thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh Covid-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi, phát triển kinh tế, Cảng Quy Nhơn xin thông báo đến Quý Khách hàng và Đối tác việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Cảng trong tình hình mới như sau:

1. Cảng Quy Nhơn không kiểm soát kết quả test nhanh SARS-CoV-2 đối với Quý Khách hàng và Đối tác, người có liên quan ra/vào Cảng Quy Nhơn.

2. Quý Khách hàng và Đối tác, người có liên quan ra/vào Cảng Quy Nhơn cam kết đã tiêm tối thiểu 02 mũi vacxin ngừa Covid-19, thực hiện biện pháp 5K, khai báo y tế theo link kbyt.quynhonport.vn và chịu trách nhiệm về các thông tin đã khai báo.

3. Quý Khách hàng và Đối tác khi ra/vào Cảng tham gia vào quá trình xếp dỡ, giao nhận, giám định hàng hóa,… thực hiện đúng quy định bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trong khu vực Cảng.

4. Đối với thuyền viên của tàu tiếp tục thực hiện theo "Quy chế phối hợp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại Cảng biển Quy Nhơn" do Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn ban hành tại Quyết định số 133/QĐ-CVHHQNh ngày 28/02/2022.

5. Thời điểm áp dụng: bắt đầu từ 06 giờ 00 ngày 22/4/2022.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách hàng và Đối tác.

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4067252356331003736?id=a65929f86abd83e3daac