Cảng Quy Nhơn hỗ trợ khách hàng ngày Lễ 2-9


Cảng Quy Nhơn sẽ không áp dụng cước phí làm hàng ngày Lễ 2-9 đối với dịch vụ xếp dỡ, dịch vụ cảng biển trong ngày Lễ Quốc Khánh năm 2021.

Căn cứ Điều 112 của Bộ Luật lao động đã được sửa đổi năm 2019 quy định nghỉ ngày Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2021, Cảng Quy Nhơn xin thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh như sau:

- Các bộ phận trong dây chuyền trực tiếp sản xuất nghỉ Lễ từ 0 giờ ngày 02/9/2021 đến hết 24 giờ ngày 03/9/2021 (02 ngày). Trong thời gian này, Quý Khách hàng có nhu cầu xếp dỡ hàng hóa, xin vui lòng đăng ký với Cảng Quy Nhơn (thông qua Phòng Kinh doanh, Trung tâm Điều hành sản xuất) trước ngày 31/8/2021 để có kế hoạch bố trí nhân lực, thiết bị phục vụ kịp thời.

- Nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 duy trì nguồn lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Cảng Quy Nhơn sẽ cung cấp dịch vụ xếp dỡ, dịch vụ cảng biển trong ngày Lễ Quốc Khánh với chi phí không đổi ( không thu tăng cước dịch vụ cảng biển Cảng Quy Nhơn theo quy định hiện hành)

Cảng Quy Nhơn thông báo đến Quý Khách hàng được biết và cùng phối hợp thực hiện. Kính chúc Quý Khách hàng và Quý Đối tác kỳ nghỉ Lễ an toàn và bình an.

Trân trọng kính chào.

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4067252356331003736?id=aaca9a4ccb0922577b18