Cảng Quy Nhơn tạm dừng xếp dỡ để phòng chống bão số 12 (Etau)


Từ 16h00 ngày 09/11/2020 đến 10h00 ngày 10/11/2020, Cảng Quy Nhơn sẽ tạm dừng mọi hoạt động xếp dỡ để chủ động ứng phó với cơn bão số 12 (Etau) nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra.

Zalo

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4067252356331003736?id=b88b3a405b05b25beb14