Miễn phí cắt seal container tại Cảng Quy Nhơn


Từ nay ngày 01/12/2021 Cảng Quy Nhơn sẽ miễn phí cắt seal đối với các container phục vụ kiểm dịch/ kiểm hoá/ lấy mẫu tại Cảng.

Nhằm hỗ trợ Khách hàng giảm thiểu chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Cảng Quy Nhơn xin thông báo đến Quý Khách hàng về việc áp dụng chính sách mới về container tại Cảng, cụ thể như sau:

- Miễn phí cắt seal đối với các container phục vụ kiểm dịch/ kiểm hoá/ lấy mẫu tại Cảng.

- Thời gian áp dụng: bắt đầu từ ngày 01/12/2021.

Khách hàng thực hiện đăng ký cắt seal và hoàn tất các thủ tục liên quan tại bộ phận Thủ tục - Dịch vụ Khách hàng Cảng Quy Nhơn trước khi thực hiện cắt seal phục vụ công tác kiểm dịch/ kiểm hoá/ lấy mẫu trong khu vực Cảng.

Với chính sách hỗ trợ nêu trên, Cảng Quy Nhơn rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý Khách hàng.

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4067252356331003736?id=e389df2f956a7c34257b