Cập nhật điều kiện ra vào Cảng để phòng chống dịch Covid-19


Công ty CP Cảng Quy Nhơn cập nhật một số điều kiện ra vào Cảng sau khi UBND tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị chuyển biện pháp phòng chống dịch từ áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg sang áp dụng Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 01/10/2021

Sau khi thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cũng như triển khai việc tiêm vắc-xin toàn dân, đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đã và đang được kiểm soát. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị chuyển biện pháp phòng chống dịch từ áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg sang áp dụng Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 01/10/2021.

Để tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh trong cộng đồng, khu vực Cảng và duy trì hoạt động SXKD, đáp ứng nhu cầu khách hàng và ổn định kinh tế - xã hội của Tỉnh, Công ty CP Cảng Quy Nhơn kính đề nghị Quý Khách hàng và Đối tác cùng phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

- Quý Khách hàng và Đối tác, người có liên quan (ngoại trừ lái xe vận chuyển hàng hóa) ra/vào Cảng Quy Nhơn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của UBND tỉnh Bình Định và cơ quan có thẩm quyền; tiếp tục thực hiện các quy trình giao dịch không tiếp xúc của Cảng Quy Nhơn; thực hiện nghiêm 5K, khai báo y tế theo đường link kbyt.quynhonport.vn và chịu trách nhiệm về các thông tin đã khai báo.

- Quý Khách hàng và Đối tác khi ra/vào Cảng tham gia vào quá trình xếp dỡ, giao nhận, giám định hàng hóa,… phải đảm bảo đã tiêm ít nhất 01 mũi vắc-xin ở thời điểm từ 14 ngày trước đó (có giấy chứng nhận hoặc được chứng nhận trên phần mềm theo quy định) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 06 tháng tính đến thời điểm vào Cảng).

- Người ra/vào Cảng phải có xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận hiện đang sinh sống tại địa phương. Nếu nơi sinh sống, cư trú hiện tại trong “vùng xanh” thì phải có xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19 còn thời hạn trong vòng 07 ngày; “vùng vàng” thì kết quả xét nghiệm còn thời hạn trong vòng 03 ngày (72 giờ). Cảng Quy Nhơn sẽ từ chối giải quyết đối với người ở “vùng đỏ” đến cảng làm việc.

- Tất cả các xe ô tô vào Cảng (ngoại trừ xe ưu tiên, công vụ, thiết bị siêu trường, siêu trọng) đều phải tuân thủ việc niêm phong cửa cabin; lái xe có xét nghiệm nhanh âm tính với Covid-19 còn thời hạn trong vòng 07 ngày, không được ra khỏi xe và không được tiếp xúc trực tiếp với nhân viên của Cảng trong suốt thời gian ở trong khu vực Cảng.

- Đối với thuyền viên của tàu tiếp tục thực hiện theo Quy chế phối hợp trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Cảng biển Quy Nhơn do Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn ban hành tại Quyết định số 671/QĐ-CVHHQNh ngày 31/8/2021.

- Thời điểm áp dụng các điều kiện ra/vào Cảng bắt đầu từ ngày 06/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách hàng và Đối tác.

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4067252356331003736?id=eace9321de64373a6e75