Cảng Quy Nhơn thực hiện cải tạo, nâng cấp cổng ra vào cảng


Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 10/10/2020, Cảng Quy Nhơn sẽ tiến hành thi công công trình cải tạo, nâng cấp cổng cảng. Trong quá trình thi công, Cảng Quy Nhơn sẽ bố trí lực lượng bảo vệ phân luồng giao thông đảm bảo an ninh, an toàn và thuận tiện cho phương tiện ra vào cổng.

Zalo
Thông báo gửi Khách hàng và các cơ quan hữu quan

Việc cải tạo, nâng cấp cổng cảng nằm trong kế hoạch phát triển mở rộng Cảng Quy Nhơn theo quy hoạch đã được duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu sản lượng hàng hóa thông qua Cảng ngày càng tăng.

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4067252356331003736?id=f32b3f965bd3b28debc2