Giảm thu cước CSHT đậu đỗ trong khu vực Cảng Quy Nhơn


Đồng hành, chia sẽ phần nào khó khăn cho Khách hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, từ ngày 01/9/2021 Cảng Quy Nhơn giảm mức thu cước CSHT so với hợp đồng đối với xe đậu đỗ từ 06 giờ trở lên từ lúc vào cổng cảng.

Hiện nay, Cảng Quy Nhơn đã hoàn thiện việc ký hợp đồng thu cước cơ sở hạ tầng (CSHT) không dừng với Khách hàng có phương tiện hoạt động vào/ra cổng Cảng Quy Nhơn và đã triển khai áp dụng chính thức hệ thống thu cước CSHT không dừng từ ngày 01/8/2021.

Theo hợp đồng thu cước CSHT, Cảng Quy Nhơn sẽ thu thêm cước CSHT đối với xe đậu đỗ từ 06 giờ trở lên tính từ lúc vào cổng cảng (nếu không có xác nhận của Trung tâm Điều hành Sản xuất Cảng) là 500.000 đồng/lượt/xe. Tuy nhiên kể từ khi áp dụng chính thức hệ thống thu cước CSHT không dừng đến nay Cảng vẫn chưa áp dụng thu cước phí trên.

Để đồng hành, chia sẽ phần nào khó khăn cho Khách hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Cảng Quy Nhơn tạm thời áp dụng thu cước CSHT 300.000 đồng/lượt/xe đối với xe đậu đỗ từ 06 giờ trở lên tính từ lúc vào cổng cảng nếu không có lý do cụ thể, không được Trung tâm Điều hành Sản xuất Cảng xác nhận.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ 00 giờ ngày 01/9/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo của Cảng Quy Nhơn.

Cảng Quy Nhơn thông báo cho Quý khách hàng biết để thực hiện.

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4067252356331003736?id=f3c70f0b5e4eb710ee5f