VNA ký kết hợp tác chiến lược với T&T Group và Ngân hàng SHB


Ngày 12/8 vừa qua, Vietnam Airlines đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với T&T Group và Ngân hàng SHB và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty T&Y SuperPortTM (Singapore).

Theo thỏa thuận hợp tác, các bên sẽ ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, cùng nhau khai thác tiềm năng thế mạnh của mỗi bên để tạo ra các giá trị cộng hưởng vượt trội cho doanh nghiệp và kinh tế Việt Nam. Điều này không chỉ sẽ tăng cường hiệu quả kinh doanh, khẳng định vị thế, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, mà còn góp phần củng cố, mở rộng mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore.

Từ đó, hai bên có thể cùng nhau nắm bắt những cơ hội kinh doanh mới, thúc đẩy vận tải hàng hóa đa phương thức, nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng và logistic tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Chi tiết tham khảo tại: http://spirit.vietnamairlines.com/.../vna-ky-ket-hop-tac...

#VietnamAirlines#4StarAirline#4Stars4You

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/3149253679280388721?id=a4761c49a90c4052191d