💝Omni iBank: Một điểm chạm – Ngàn ưu đãi!💝


📲Nhân dịp ra mắt Omni BIDV iBank – ngân hàng số dành cho khách hàng tổ chức trên nền tảng hợp kênh, BIDV dành tặng khách hàng doanh nghiệp chương trình ưu đãi mang tên “Omni iBank: Một điểm chạm – Ngàn ưu đãi”.

👉 MIỄN PHÍ quản lý tài khoản, phí thường niên, phí chuyển tiền trong nước, thanh toán lương trên BIDV iBank và cùng nhiều ưu đãi khác cho khách hàng mới mở hoặc kích hoạt lại tài khoản tại BIDV.

👉 GIẢM 50% phí Chuyển tiền quốc tế và Tài trợ thương mại trên BIDV iBank, ưu đãi tỷ giá 30 điểm so với tỷ giá niêm yết áp dụng đối với tất cả các loại ngoại tệ cho khách hàng sử dụng dịch vụ CTQT/TTTM trên BIDV iBank.

👉 01 MÁY TÍNH MACBOOK AIR trị giá 25 triệu đồng cho khách hàng có số lượng giao dịch tài chính lớn nhất trong tháng, trong đó có tối thiểu 30% giao dịch thực hiện tại BIDV iBank phiên bản Mobile App.

Ngoài ra, BIDV dành tặng khách hàng các chương trình tài trợ vốn với lãi suất cạnh tranh, cùng rất nhiều ưu đãi khác!

🙆 Đến với BIDV, khách hàng sẽ nhận được các tư vấn tài chính, giải pháp ngân hàng hữu ích, đáp ứng nhu cầu tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp.

📌Thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi: https://www.bidv.com.vn/bidv/tin-tuc/thong-tin-bao-chi/omni-bidv-ibank-trai-nghiem-ngan-hang-so-vuot-troi-cho-khach-hang-to-chuc

#iBank #Omni #OmniBIDViBank #Khách hangdoanhnghiep

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/3644272514222140240?id=99f504b5bef057ae0ee1