🔥“BIẾN HÓA” TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VỚI TÊN GỌI CÁ TÍNH RIÊNG BẠN


❌Tạm biệt số tài khoản ngân hàng dài hơn số người từng xếp hàng thích bạn.❌Không còn phải héo mòn thanh xuân đi hỏi số tài khoản mỗi lần chuyển khoản.

🌟Tự tin “thổi bùng” tài khoản ngân hàng của bạn với cá tính chất riêng, ấn tượng và dễ nhớ với Tài khoản theo Nickname yêu thích hay tài khoản trùng số điện thoại.

🔜 Cùng BIDV đón chờ sự xuất hiện của dịch vụ “Tài khoản Chọn tên Như ý” sắp xuất hiện trên ứng dụng SmartBanking trong những ngày sắp tới bạn nhé!

👉Hãy nhanh tay về với BIDV để đặt chỗ chọn cho mình Tên gọi Như ý chất riêng nhé!

#BIDV #SmartBanking #TaiKhoanChonTenNhuY #TaiKhoanNickName #TaiKhoanTrungSoDienThoai

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/3644272514222140240?id=e4ce9e2c2569cc379578