LÃI SUẤT TỐT 🎁 CHỐT GỬI TIỀN


MUỐN THUẬN TIỆN 🖱 LIỀN ONLINE

Năm mới, Sacombank tăng lãi suất Tiết kiệm, tặng Lì xì đến 999K cùng nhiều ưu đãi, tiện ích cho khách hàng cá nhân Gửi tiền online: https://bit.ly/GuiTK_Online

✔️Hưởng lãi suất cao hơn tại quầy 0,5%

✔️Chủ động gửi tiết kiệm ngay trên App Sacombank Pay 📲 http://bit.ly/stbpay ️l App mBanking 📲 http://bit.ly/Sacombank-mBanking l Web iBanking ▶️ http://isacombank.com.vn

✔️Được cấp xác nhận tiền gửi ▪️ Chủ động thanh toán/tất toán ▪️ ️Vay trực tuyến cấp tốc

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/3326849026472075044?id=2dc409564d13a44dfd02