TIỀN MẶT QUÊN MANG, THẺ QUÊN CẦM, CẢ VÍ CŨNG QUÊN NỐT 😱 BIẾT THANH TOÁN BẰNG GÌ ???


💡 NHANH TRÍ MỞ NGAY APP XỊN SACOMBANK PAY / MOBILE BANKING ➡️ THANH TOÁN QR:

ĐƠN GIẢN quét mã chỉ 1 giây

TIỆN LỢI giao dịch tại hàng triệu điểm trên toàn cầu

BẢO MẬT cùng công nghệ chuẩn quốc tế

🌐Tải app ngay:

▶️ Mobile Banking: https://bit.ly/STBmBanking

▶️ Sacombank Pay: https://bit.ly/stbpay

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/3326849026472075044?id=665e8c1ccf5926077f48