📖 AN TÂM HÀNH TRANG ĐÓN KIẾN THỨC MỚI VỚI ƯU ĐÃI


HOÀN TIỀN HỌC PHÍ THANH TOÁN ONLINE

🎓💐 Tiện lợi, nhanh chóng và trên hết thật an toàn khi bạn có thể thanh toán học phí 24/7 ngay tại nhà 💰 Và còn được hoàn 𝟭𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡𝗗 / hóa đơn từ 500.000 VND với:

- Internet Banking: http://isacombank.com.vn

- Mobile Banking: https://bit.ly/STBmBanking

- Sacombank Pay: https://bit.ly/stbpay

- Ủy thác thanh toán tự động

*Áp dụng đến 30/04/2022

👉 Chi tiết: http://bit.ly/ThanhToanHocPhi_Sacombank

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/3326849026472075044?id=fd109781d0c4399a60d5