✍️ VIETRAVEL AIRLINES BỔ NHIỆM HAI PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI


Xem tại đây: https://www.vietravelairlines.com/vn/vi/ve-vietravel-airlines/tin-tuc/vietravel-airlines-bo-nhiem-hai-pho-tong-giam-doc-moi-421

Đại diện Vietravel Airlines chia sẻ về việc bổ nhiệm hai vị trí mới: “Việc bổ nhiệm thêm hai Phó Tổng Giám đốc mới nằm trong chiến lược phát triển của Vietravel Airlines nhằm hướng tới các mục tiêu tăng đội tàu bay, mở rộng thị trường, đầu tư phát triển hệ sinh thái hàng không trong nước và quốc tế”.

#VietravelAirlines #FlyVietravel #Vietravel #VUAir #experience_flights

_

☎ 19006686

📧 [email protected]

🗨️ m.me/VietravelAirlines.vn

Theo dõi chúng tôi tại:

🌐 Website: https://vietravelairlines.com/

📸 Instagram: https://www.instagram.com/Vietravel.Airlines/

📌 Youtube: http://youtube.com/c/vietravelairlinesofficial

📌 TikTok: https://www.tiktok.com/@vietravel.airlines

📌 Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vietravelairlines/

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/1223973030393303881?id=382d4723f86611384877