Tin Tức Từ Chính Quyền Điện Tử Tỉnh Bình Định


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 24/01/2022

Ngày đăng: 07:46 24/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 24/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 23/01/2022

Ngày đăng: 08:04 23/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 23/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 21/01/2022

Ngày đăng: 07:50 21/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 21/01/2022

[Xem tiếp]


Công dân về Bình Định ăn Tết: Không yêu cầu cách ly, giám sát y tế

Ngày đăng: 14:25 20/01/2022

Tết Nguyên đán là dịp người dân xa xứ háo hức được sum họp gia đình. Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, Bình Định dự kiến đón hàng ngàn người về quê ăn Tết, chỉ yêu cầu mọi người th...

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 20/01/2022

Ngày đăng: 08:36 20/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 20/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 19/01/2022

Ngày đăng: 07:57 19/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 19/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 18/01/2022

Ngày đăng: 07:39 18/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 18/01/2022

[Xem tiếp]


Đến ngày 16/01/2022, Dịch COVID-19 tại Bình Định tiếp tục ở mức cao (vùng cam)

Ngày đăng: 19:33 17/01/2022

Ngày 17/01/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 16/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 17/01/2022

Ngày đăng: 07:44 17/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 17/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 16/01/2022

Ngày đăng: 09:07 16/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 16/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 15/01/2022

Ngày đăng: 08:29 15/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 15/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 14/01/2022

Ngày đăng: 08:44 14/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 14/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 13/01/2022

Ngày đăng: 14:09 13/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 13/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 12/01/2022

Ngày đăng: 07:41 12/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 12/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 11/01/2022

Ngày đăng: 07:36 11/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 11/01/2022

[Xem tiếp]


Dịch COVID-19 tại Bình Định tiếp tục ở mức cao (vùng cam)

Ngày đăng: 14:33 10/01/2022

Ngày 10/01/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 09/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 10/01/2022

Ngày đăng: 08:38 10/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 10/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 09/01/2022

Ngày đăng: 12:16 09/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 09/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 08/01/2022

Ngày đăng: 08:17 08/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 08/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 07/01/2022

Ngày đăng: 07:29 07/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 07/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 06/01/2022

Ngày đăng: 08:37 06/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 06/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 05/01/2022

Ngày đăng: 07:32 05/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 05/01/2022

[Xem tiếp]


Đến ngày 02/01/2022, nguy cơ dịch của tỉnh Bình Định vẫn ở mức 3 (vùng cam)

Ngày đăng: 14:18 04/01/2022

Ngày 04/01/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 02/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 04/01/2022

Ngày đăng: 07:52 04/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 04/01/2022

[Xem tiếp]


[Video] Bộ Y tế: Không có bằng chứng vaccine ngừa SARS-CoV-2 gây ảnh hưởng đến cơ hội mang thai

Ngày đăng: 12:41 03/01/2022

Hiện nay, lại xuất hiện những thông tin lo ngại về việc tiêm vaccine ngừa SARS-CoV-2 có thể gây vô sinh. Trước thông tin này, Bộ Y tế đã lên tiếng khẳng định không có bằng chứng v...

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 03/01/2022

Ngày đăng: 08:40 03/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 03/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 02/01/2022

Ngày đăng: 08:15 02/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 02/01/2022

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 01/01/2022

Ngày đăng: 09:43 01/01/2022

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 01/01/2022

[Xem tiếp]


Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Ngày đăng: 17:50 31/12/2021

Ngày 31/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịc...

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 31/12/2021

Ngày đăng: 08:54 31/12/2021

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 31/12/2021

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 30/12/2021

Ngày đăng: 08:35 30/12/2021

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 30/12/2021

[Xem tiếp]


Phỏng vấn BS Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế về tình hình dịch và một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới

Ngày đăng: 15:15 29/12/2021

Phỏng vấn BS Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế về tình hình dịch và một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 29/12/2021

Ngày đăng: 07:58 29/12/2021

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 29/12/2021

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 28/12/2021

Ngày đăng: 07:52 28/12/2021

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 28/12/2021

[Xem tiếp]


Tỉnh Bình Định tiếp tục có nguy cơ dịch ở mức độ 3 (vùng cam)

Ngày đăng: 16:55 27/12/2021

Ngày 27/12/2021, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 5195/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 26/12/2021

[Xem tiếp]


Tài liệu hướng dẫn quy trình quản lý, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà

Ngày đăng: 11:33 27/12/2021

Tài liệu hướng dẫn quy trình quản lý, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 27/12/2021

Ngày đăng: 07:50 27/12/2021

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 27/12/2021

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 26/12/2021

Ngày đăng: 09:03 26/12/2021

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 26/12/2021

[Xem tiếp]


Thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 25/12/2021

Ngày đăng: 08:59 25/12/2021

Tiểu ban Tuyên truyền, Vận động phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định thông báo thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định, tính đến 6h00 ngày 25/12/2021

[Xem tiếp]


Quy Nhơn: từ 12h00 ngày 25/12/2021, Nhà hàng, quán ăn chỉ được bán mang về; tạm ngừng hoạt động các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao

Ngày đăng: 17:58 24/12/2021

Ngày 24/12/2021, UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Thông báo số 848/TB-UBND về việc triển khai các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 tương ứng với cấp độ dịch t...

[Xem tiếp]