Bản Tin Dịch Vụ Công Tỉnh Bình Định


Một số kết quả đáng chú ý trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2022

Ngày đăng: 07:06 02/07/2022

(binhdinh.gov.vn) - Công tác cải cách thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong Quý II năm 2022 của tỉnh tiếp tục có chuyển biến.

[Xem tiếp]


Khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kết quả Chỉ số PAPI

Ngày đăng: 07:04 02/07/2022

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3683/UBND-KSTT ngày 01/7/2022 chỉ đạo việc khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ liê...

[Xem tiếp]


Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai một số văn bản quy định mới của Trung ương dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 06:31 02/07/2022

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3575/UBND-KSTT ngày 27/6/2022 chỉ đạo triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 766/QĐ-TT...

[Xem tiếp]


Hoàn thành việc sử dụng biên lai, hóa đơn điện tử đối với 100% thủ tục hành chính có quy định thu phí, lệ phí

Ngày đăng: 19:38 28/06/2022

(binhdinh.gov.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3597/UBND-KSTT ngày 27/6/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ sử dung biên lai, hóa đơn điện tử trong thu phí, l...

[Xem tiếp]


Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Ngày đăng: 21:18 23/06/2022

(binhdinh.gov.vn) - Đó là nhiệm vụ hàng đầu được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU về CCHC đề ra tại cuộc họp đ...

[Xem tiếp]


Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 01 TTHC trong lĩnh vực Quảng cáo

Ngày đăng: 15:14 21/06/2022

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 18/6/2022 thông qua phương án đơn giản hóa cắt giảm thành phần hồ sơ đối thủ tục hành chính “Tiếp n...

[Xem tiếp]


Triển khai Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đối với chuyên đề dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng: 13:45 20/06/2022

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3406/UBND-KSTT ngày 18/6/2022 chỉ đạo triển khai Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đối với chuyên đề dịch...

[Xem tiếp]


Triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bình Định

Ngày đăng: 14:28 17/06/2022

Ngày 15.6, UBND tỉnh có công văn số 3340/UBND-KSTT về việc triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh.

[Xem tiếp]


“Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm tra công vụ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính”

Ngày đăng: 09:26 13/06/2022

(binhdinh.gov.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3195/UBND-KSTT ngày 09/6/2022 đối với kiến nghị của Tổ kiểm tra công vụ tỉnh đối với kết quả kiểm tra đột ...

[Xem tiếp]


UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giải quyết một số thủ tục hành chính trên lĩnh vực Môi trường

Ngày đăng: 07:51 07/06/2022

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giải quyết một số thủ tục hành chính trên lĩnh vực Môi t...

[Xem tiếp]


Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 của tỉnh Bình Định

Ngày đăng: 08:22 26/05/2022

(binhdinh.gov.vn) - .Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2826/UNBD-KSTT ngày 25/5/2022 chỉ đạo về kết quả Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính n...

[Xem tiếp]


Đổi mới mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày đăng: 13:49 24/05/2022

Ngày 20.5, Văn phòng UBND tỉnh đã có công văn đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, CA tỉnh, BHXH tỉnh, Cục Thuế tỉnh và thành viên Tổ soạn...

[Xem tiếp]


Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Hội nghị toàn tỉnh công bố kết quả: Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS và Chỉ số DDCI hằng năm

Ngày đăng: 18:57 22/05/2022

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2686/UNBD-KSTT ngày 19/5/2022 chỉ đạo một số nhiệm vụ liên quan đến công tác triển khai Bộ Chỉ số DDCI.

[Xem tiếp]


Giao nhiệm vụ “đích danh” cho các cơ quan chủ trì cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (Chỉ số PCI) đến năm 2025

Ngày đăng: 15:58 19/05/2022

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 17/5/2022 về cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh đến năm 2025.

[Xem tiếp]


Cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày đăng: 09:52 17/05/2022

Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh (VNPT-iGate) từ ngày 1.4.2022 đến 30.4.2022, Văn phòng UBND tỉnh vừa cung cấp danh sách các cá nh...

[Xem tiếp]


Kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, cấp xã năm 2022

Ngày đăng: 07:46 13/05/2022

(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 240/KH-VPUBND ngày 12/5/2022 về kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thôn...

[Xem tiếp]


Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về kết quả Chỉ số PAPI năm 2021

Ngày đăng: 10:27 12/05/2022

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2497/UNBD-KSTT ngày 11/5/2022 chỉ đạo về kết quả Chỉ số PAPI năm 2021.

[Xem tiếp]


Bình Định vươn lên nhóm Tốt trong Bảng xếp hạng PCI năm 2021

Ngày đăng: 10:10 29/04/2022

Sáng nay, ngày 27/4/2022, Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2021 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gi...

[Xem tiếp]


Chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn/quá hạn

Ngày đăng: 13:40 27/04/2022

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2206/UNBD-KSTT ngày 26/4/2022 chỉ đạo việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn/quá hạn.

[Xem tiếp]


Tỉnh Hòa Bình trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính tại Bình Định

Ngày đăng: 07:57 17/04/2022

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 15/4, Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định để học tập, trao...

[Xem tiếp]


Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh

Ngày đăng: 09:50 13/04/2022

Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 186/VPUNBD-KSTT ngày 08/4/2022 hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉn...

[Xem tiếp]


Văn phòng UBND tỉnh đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục phê duyệt kết quả đấu giá đất và trường hợp giao đất tái định cư

Ngày đăng: 08:00 06/04/2022

Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 172/VPUNBD-KSTT ngày 04/4/2022 đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục phê duyệt kết quả đấu giá đất và trường hợp ...

[Xem tiếp]


Thông báo thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Ngày đăng: 09:06 04/04/2022

Về việc thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề ...

[Xem tiếp]


Một số kết quả nổi bật của công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định Quý I năm 2022

Ngày đăng: 09:27 01/04/2022

Số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và số lượng giao dịch thanh toán trực tuyến là những điểm nổi bật của công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn...

[Xem tiếp]


Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2022

Ngày đăng: 14:12 31/03/2022

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 29/3/2022 về kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2022.

[Xem tiếp]


Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Y tế - Tư pháp

Ngày đăng: 06:19 25/03/2022

Ngày 23/3/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 147/VPUNBD-KSTT đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Y tế - T...

[Xem tiếp]


Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Ngày đăng: 07:58 24/03/2022

UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuy...

[Xem tiếp]


Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh

Ngày đăng: 06:16 18/03/2022

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân ...

[Xem tiếp]UBND tỉnh phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 13:35 11/03/2022

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 08/3/2022 phát động Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025.

[Xem tiếp]


Chủ tịch chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến kết nối, sử dụng “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử” của Bộ Tư pháp

Ngày đăng: 13:34 11/03/2022

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1166/UBND-KSTT ngày 08/3/2022 chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến kết nối, sử dụng “Cơ sở dữ liệu hộ tịch ...

[Xem tiếp]


Chủ tịch chỉ đạo các nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Ngày đăng: 08:13 10/03/2022

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1147/UBND-KSTT ngày 08/3/2022 chỉ đạo các nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ...

[Xem tiếp]


Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số cải cách hành chính của tỉnh

Ngày đăng: 06:34 08/03/2022

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1047/UBND-KSTT ngày 03/3/2022 chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh.

[Xem tiếp]


Chủ tịch UBND tỉnh quyết định kiện toàn Tổ Kiểm tra công vụ

Ngày đăng: 06:31 08/03/2022

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 Kiện toàn Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định...

[Xem tiếp]Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, làm rõ số lượng hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn tháng 01/2022 và việc sử dụng Hệ thống phần mềm một cửa

Ngày đăng: 09:53 23/02/2022

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 797/UBND-KSTT ngày 21/02/2021 chỉ đạo chỉ đạo kiểm tra, làm rõ số lượng hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn thá...

[Xem tiếp]Phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ CCHC của Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021

Ngày đăng: 09:05 01/02/2022

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của Người đứng đầu các cơ qua...

[Xem tiếp]


Công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày đăng: 08:27 28/01/2022

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, địa phươn...

[Xem tiếp]


Chủ động phục vụ doanh nghiệp, tổ chức, người dân mà không phải chờ “xin - cho” hoặc “đề nghị - giải quyết”

Ngày đăng: 08:25 28/01/2022

(binhdinh.gov.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 529/UBND-KSTT ngày 27/01/2022 về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hàn...

[Xem tiếp]