Bản Tin Dịch Vụ Công Tỉnh Bình Định


Danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn trong tháng 10/2023

Ngày đăng: 14:16 16/11/2023

(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 761/BC-VPUBND ngày 09/11/2023 cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn tro...

[Xem tiếp]


Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phải hoàn thành việc tổng kết, khen thưởng công tác cải cách hành chính năm 2023 trước ngày 15/01/2024

Ngày đăng: 09:29 16/11/2023

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ký Công văn số 8578/UBND-KSTT ngày 14/11/2023 chỉ đạo tổng kết, khen thưởng công tác cải cách hành chính năm 2023.

[Xem tiếp]


Sự đột phá trong thực hiện các thủ tục triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày đăng: 17:09 15/11/2023

(binhdinh.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã phê duyệt Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 ban hành “Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư...

[Xem tiếp]


Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách và giải quyết thủ tục hành chính cho dân

Ngày đăng: 06:28 01/11/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27.10.2023 tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung c...

[Xem tiếp]


Rà soát nhu cầu kết nối Hệ thống VNPT-iGate với các cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành phục vụ nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 09:52 13/10/2023

(binhdinh.gov.vn) - Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 684/VPUBND-KSTT ngày 12/10/2023 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp rà soát nhu cầu kết nối Hệ thống VNPT-iG...

[Xem tiếp]


UBND tỉnh phê duyệt Phương án tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục “Chứng thực bản sao từ bản chính”

Ngày đăng: 10:44 12/10/2023

(binhdinh.gov.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã ký Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 phê duyệt Phương án tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục “Chứng thực ...

[Xem tiếp]


Bình Định thực hiện cải cách TTHC hiệu quả bằng nhiều quy định riêng

Ngày đăng: 14:10 11/10/2023

Từ năm 2019 đến nay, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành 5 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý TTHC, nhằm hoàn thiện thể chế pháp luật của địa phương và giúp cho công tác cải cách T...

[Xem tiếp]


Công khai Danh mục 941 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình Huyện Tây Sơn

Ngày đăng: 09:12 09/10/2023

Công khai Danh mục 941 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình Huyện Tây Sơn

[Xem tiếp]


Công khai DMTTHC trực tuyến một phần trên địa bàn huyện Vân Canh

Ngày đăng: 08:26 09/10/2023

Công khai DMTTHC trực tuyến một phần trên địa bàn huyện Vân Canh

[Xem tiếp]


Công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn huyện Vân Canh

Ngày đăng: 08:22 09/10/2023

Công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn huyện Vân Canh

[Xem tiếp]


Thông báo Công khai Danh mục 121 DVC thực hiện trực tuyến toàn trình, 164 DVC thực hiện trực tuyến một phần Huyện Phù Mỹ

Ngày đăng: 08:03 09/10/2023

Thông báo Công khai Danh mục 121 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình, 164 dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Phù M...

[Xem tiếp]


Nhiều thay đổi quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng: 05:45 09/10/2023

Kể từ ngày 10.10.2023, Quyết định số 57/2023/QÐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành c...

[Xem tiếp]


Công khai Danh mục 59 TTHC được cung cấp DVCTT toàn trình và Danh mục 34 TTHC được cung cấp DVCTT một phần thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày đăng: 14:17 04/10/2023

Công khai Danh mục 59 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Danh mục 34 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc ph...

[Xem tiếp]


Công khai các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố

Ngày đăng: 13:44 04/10/2023

Công khai các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố

[Xem tiếp]


Thông báo công khai Danh mục DVC được cung cấp DVCTT toàn trình và DVCTT một phần thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Ngày đăng: 08:05 04/10/2023

Thông báo công khai Danh mục dịch vụ công được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu...

[Xem tiếp]


Thông báo công khai Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình, một phần thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng: 07:54 04/10/2023

Thông báo công khai Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình, một phần thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

[Xem tiếp]


Công khai chính sách phí của các Ngân hàng, trung gian thanh toán khi thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục hành chính

Ngày đăng: 07:47 04/10/2023

Công khai chính sách phí của các Ngân hàng, trung gian thanh toán khi thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục hành chính qua nền tảng thanh toán của Cổng Dịc...

[Xem tiếp]


Thông báo Công khai Danh mục TTHC được cung cấp DVCTT toàn trình và DVCTT một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày đăng: 07:42 04/10/2023

Thông báo Công khai Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa họ...

[Xem tiếp]


Công khai Danh mục 05 TTHC cung cấp DVCTT toàn trình và Danh mục 01 TTHC cung cấp DVCTT một phần thuộc phạm vi thực hiện của Sở Ngoại vụ Bình Định

Ngày đăng: 07:35 04/10/2023

Công khai Danh mục 05 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Danh mục 01 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi thực...

[Xem tiếp]


Thông báo công khai Danh mục 12 TTHC cung cấp DVCTT toàn trình và Danh mục 04 TTHC cung cấp DVCTT một phần thuộc phạm vi thực hiện của Sở Tài chính

Ngày đăng: 15:29 02/10/2023

Thông báo công khai Danh mục 12 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Danh mục 04 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc ph...

[Xem tiếp]


Thông báo Công khai Danh mục DVC thực hiện trực tuyến toàn trình và danh mục DVCTT một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày đăng: 14:09 02/10/2023

Thông báo Công khai Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình và danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao Bình ...

[Xem tiếp]


THÔNG BÁO Công khai Danh mục 14 TTHC được cung cấp DVCTT toàn trình và Danh mục 40 TTHC được cung cấp DVCTT một phần thuộc phạm vi Sở Xây dựng

Ngày đăng: 07:44 02/10/2023

THÔNG BÁO Công khai Danh mục 14 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Danh mục 40 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phầ...

[Xem tiếp]


Thông báo Về việc công khai Danh mục TTHC được cung cấp DVCTT toàn trình và DVCTT một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ngày đăng: 07:35 02/10/2023

Thông báo Về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Côn...

[Xem tiếp]


Thông báo Công khai Danh mục 100 TTHC cung cấp DVCTT một phần và Danh mục 29 TTHC cung cấp DVCTT tuyến toàn trình thuộc phạm vi thực hiện của Sở Y tế

Ngày đăng: 07:23 02/10/2023

Thông báo Công khai Danh mục 100 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và Danh mục 29 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc p...

[Xem tiếp]


Công khai Danh mục 78 TTHC được cung cấp DVCTT toàn trình và Danh mục 12 TTHC được cung cấp DCVTT một phần thuộc phạm vi của Sở Tư pháp

Ngày đăng: 14:10 29/09/2023

Công khai Danh mục 78 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Danh mục 12 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc ph...

[Xem tiếp]


Công khai Danh mục TTHC được cung cấp DVCTT toàn trình và Danh mục TTHC được cung cấp DVCTT một phần thuộc phạm vi thực hiện của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày đăng: 14:04 29/09/2023

Công khai Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi ...

[Xem tiếp]


Thông báo công khai Danh mục TTHC được cung cấp DVCTT toàn trình và DVCTT một phần trên Cổng DVC tỉnh Bình Định thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ

Ngày đăng: 13:54 29/09/2023

Thông báo công khai Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định thuộc th...

[Xem tiếp]


Thông báo công khai Danh mục 63 TTHC được cung cấp DVCTT toàn trình và Danh mục 20 TTHC được cung cấp DVCTT một phần của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng: 07:55 29/09/2023

Thông báo công khai Danh mục 63 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Danh mục 20 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phầ...

[Xem tiếp]


Thông báo công khai Danh mục TTHC được cung cấp DVCTT toàn trình và DVCTT một phần thuộc phạm vi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày đăng: 07:50 29/09/2023

Thông báo công khai Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông n...

[Xem tiếp]


Công khai Danh mục TTHC được cung cấp DVCTT toàn trình và DVCTT một phần trên Cổng DVC tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

Ngày đăng: 07:45 29/09/2023

Công khai Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định thuộc thẩm quyền g...

[Xem tiếp]


Thông báo công khai 34 DVCTT toàn trình và 70 DVCTT một phần Sở Tài Nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 07:39 29/09/2023

Thông báo công khai 34 DVCTT toàn trình và 70 DVCTT một phần Sở Tài Nguyên và Môi trường

[Xem tiếp]


Công khai Danh mục 11 TTHC được cung cấp DVCTT toàn trình và Danh mục 15 TTHC được cung cấp DVCTT một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch

Ngày đăng: 07:29 29/09/2023

Công khai Danh mục 11 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Danh mục 15 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc th...

[Xem tiếp]


Sửa đổi Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 06:55 27/09/2023

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3507/QĐ-UBND tỉnh ngày 21/9/2023 sửa đổi nội dung Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan thuộc UBND tỉnh, của UBND các huyện, thị xã, thành ph...

[Xem tiếp]


Công bố Danh mục 792 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần của tỉnh Bình Định

Ngày đăng: 13:55 26/09/2023

Công bố Danh mục 792 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần của tỉnh Bình Định

[Xem tiếp]


Công bố Danh mục 941 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh Bình Định

Ngày đăng: 13:41 26/09/2023

Công bố Danh mục 941 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh Bình Định

[Xem tiếp]


Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp DVC trực tuyến

Ngày đăng: 17:24 25/09/2023

Văn phòng UBND tỉnh đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND tỉnh ngày 22/9/2923 sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến công tác kiểm soát ...

[Xem tiếp]


Số lượng thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần chiếm gần 90% tổng số thủ tục hành chính của tỉnh

Ngày đăng: 17:03 25/09/2023

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định công bố danh mục 941 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và danh mục 792 thủ tục hành chí...

[Xem tiếp]


Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hành động số 09 của Tỉnh ủy kết luận sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày đăng: 21:06 19/09/2023

(binhdinh.gov.vn) - Toàn văn Thông báo số 07-TB/BCĐ ngày 12/9/2023 của đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình hành độ...

[Xem tiếp]


Đẩy mạnh cấp đổi GPLX trực tuyến, Bình Định nằm top đầu tỷ lệ nộp hồ sơ

Ngày đăng: 07:00 07/09/2023

Bình Định đang là một trong những địa phương đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình “Đổi giấy phép lái xe (GPLX) do ngành GTVT cấp”.

[Xem tiếp]


Khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế về điều kiện “hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản” tại cấp huyện, cấp xã

Ngày đăng: 20:39 05/09/2023

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6366/UBND-KSTT ngày 03/9/2023 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế về điều kiện “hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản” tại cấp hu...

[Xem tiếp]