🔷BIDIPHAR KHÔNG TĂNG GIÁ CÁC SẢN PHẨM THIẾT YẾU, ĐỒNG HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19🔷


Với Bidiphar đây không chỉ là trách nhiệm của một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm mà còn là sự sẻ chia của Bidiphar đối với cộng đồng trong bối cảnh kinh tế và thu nhập của người dân bị ảnh hưởng trong tình hình hiện nay.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhu cầu người dân sử dụng các mặt hàng thiết yếu để phòng, chống dịch như: Dung dịch sát khuẩn tay, Kingdomin, Biragan…tăng mạnh. Tuy nhiên, với trách nhiệm của một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bidiphar hầu như không tăng giá các sản phẩm thiết yếu phòng dịch hoặc tăng nhẹ đối với một số ít sản phẩm trong trường hợp nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất tăng. Với Bidiphar đây không chỉ là trách nhiệm của một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm mà còn là sự sẻ chia của Bidiphar đối với cộng đồng trong bối cảnh kinh tế và thu nhập của người dân bị ảnh hưởng trong tình hình hiện nay.

Xem thêm thông tin tại link: https://dantri.com.vn/suc-khoe/bidiphar-no-luc-chong-dich-dam-bao-cung-ung-hang-hoa-kip-thoi-20210824111309207.htm

#Bidiphar_Dược_Bình_Định

---------------

Bidiphar: Chăm sóc sức khỏe - Chia sẻ niềm vui

www.bidiphar.com - www.bidipharshop.com

Email: [email protected]

Tổng đài miễn cước: 1800.888.677

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/2463766131831016095?id=7f06a869f92c1072493d