Video Tin Tức Từ Cục Thuế Tỉnh Bình Định


Hướng dẫn người nộp thuế về giá chuyển nhượng Bất động sản (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 10/01/2022)

Ngày đăng: 21:29 24/09/2022

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


HD về c/s giảm VAT với DN KD về DV lưu trú, du lịch do a/h dịch Covid19 theo NĐ92 (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 27/12/2021)

Ngày đăng: 18:36 24/09/2022

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


HD c/s Thuế đối với hoạt động KD TMĐT của NCCNN không có cơ sở thường trú tại VN (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 20/12/2021)

Ngày đăng: 18:32 24/09/2022

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 13/12/2021)

Ngày đăng: 18:28 24/09/2022

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn về chính sách giảm thuế TNDN do ảnh hưởng dịch Covid19 theo Nghị định 92 (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 06/12/2021)

Ngày đăng: 18:15 24/09/2022

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Lợi ích của doanh nghiệp (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 29/11/2021)

Ngày đăng: 18:10 24/09/2022

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị Định 92 (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 22/11/2021)

Ngày đăng: 18:04 24/09/2022

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Xử lý hóa đơn đã đặt in khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 15/11/2021)

Ngày đăng: 22:50 21/11/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Chính sách miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ DN KD vận tải chịu tác động của dịch Covid-19 theo NQ 406 (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 08/11)

Ngày đăng: 22:56 10/11/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ COVID -19 (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 01/11/2021)

Ngày đăng: 22:45 10/11/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn chính sách thuế GTGT, TNDN và hóa đơn đối với hoạt động khuyến mại (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 25/10/2021)

Ngày đăng: 22:32 10/11/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn về chính sách, thủ tục giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 18/10

Ngày đăng: 11:58 07/11/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Ưu đãi thuế TNDN cho DN thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 11/10/2021)

Ngày đăng: 11:31 07/11/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Một số lưu ý khi xử lý hóa đơn đã phát hành đối với doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 04/10/2021

Ngày đăng: 10:17 08/10/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn NNT khai, nộp thuế từ hoạt động cho thuê nhà bằng phương thức điện tử (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 27/9/2021)

Ngày đăng: 08:56 08/10/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn NNT áp dụng hóa đơn điện tử (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 20/9/2021)

Ngày đăng: 11:19 07/10/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn về Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 13/9/2021)

Ngày đăng: 09:48 07/10/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn thuế TTĐB đối với điều hòa nhiệt độ có công suất 90.000 BTU trở xuống (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 06/9/2021)

Ngày đăng: 09:23 07/10/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn sử dụng hóa đơn khi bị cưỡng chế hóa đơn (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 30/8/2021)

Ngày đăng: 22:52 29/09/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng Bất động sản (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 23/8/2021)

Ngày đăng: 22:30 29/09/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 16/8/2021)

Ngày đăng: 22:57 28/09/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Cập nhập kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 09/8/2021)

Ngày đăng: 22:22 28/09/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Phòng tránh rủi ro sử dụng hóa đơn không hợp pháp (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 02/8/2021)

Ngày đăng: 22:12 28/09/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn Thuế GTGT, TNCN và quản lý thuế hộ kinh doanh theo TT40 (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 26/7/2021)

Ngày đăng: 21:44 28/09/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo NĐ 57 (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 19/7/2021)

Ngày đăng: 21:34 28/09/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn điểm mới về giao dịch liên kết - Chi phí lãi vay được trừ (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 12/7/2021)

Ngày đăng: 21:54 21/07/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn NNT tìm hiểu về giao dịch liên kết (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 05/7/2021)

Ngày đăng: 22:39 12/07/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 28/6/2021)

Ngày đăng: 22:22 10/07/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn cách tính tiền chậm nộp tiền thuế theo Luật quản lý thuế (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 21/6/2021)

Ngày đăng: 22:36 25/06/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn thanh toán NVTC về đất đai trên cổng DVCQG (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 14/6/2021)

Ngày đăng: 22:25 25/06/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn lập giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 07/6/2021)

Ngày đăng: 22:32 12/06/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 31/5/2021)

Ngày đăng: 14:18 05/06/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn kê khai hoàn thuế TNCN (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 24/5/2021)

Ngày đăng: 21:53 26/05/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 17/5/2021)

Ngày đăng: 21:08 20/05/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 10/5/2021)

Ngày đăng: 22:28 13/05/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 03/5/2021)

Ngày đăng: 22:23 13/05/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Đăng ký thuế đối với cá nhân kinh doanh (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 26/4/2021)

Ngày đăng: 22:00 03/05/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Nghị định 44 hướng dẫn khoản chi ủng hộ, tài trợ cho phòng, chống dịch Covid-19 (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 19/4/2021)

Ngày đăng: 00:04 21/04/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Các điểm mới về dịch vụ đại lý thuế theo Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 12/4/2021)

Ngày đăng: 23:59 20/04/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]


Cá nhân có thu nhập từ tiền lương hưu và kinh doanh cho thuê nhà có phải QTT TNCN (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 05/4/2021)

Ngày đăng: 23:54 20/04/2021

Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể...

[Xem tiếp]