Tin Tức Từ Cục Thuế Bình ĐịnhChính sách thuế về ưu đãi đầu tư

Ngày đăng: 10:05 16/09/2022

Cục Thuế Bình Định hướng dẫn chính sách thuế về ưu đãi đầu tư.

[Xem tiếp]


Thay đổi phương thức kiểm tra hồ sơ kê khai thuế: Lợi ích cho cả DN và ngành Thuế

Ngày đăng: 09:44 16/09/2022

Năm 2022, cơ quan thuế ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý thuế, đồng thời tích cực tư vấn, hướng dẫn DN tự rà soát, sửa sai và tổ chức kiểm tra hồ sơ khai thuế tại...

[Xem tiếp]


HỎI ĐÁP VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN KẾT NỐI VỚI CƠ QUAN THUẾ

Ngày đăng: 09:11 14/09/2022

Hỏi đáp về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế.

[Xem tiếp]


CẢNH BÁO SAI PHẠM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Ngày đăng: 23:09 20/08/2022

Qua rà soát hệ thống dữ liệu HĐĐT, cho thấy doanh nghiệp đã sai phạm, hoặc có dấu hiệu sai phạm trong sử dụng HĐĐT, Cục Thuế đề nghị DN tự rà soát và kê khai điều chỉnh (để khỏi b...

[Xem tiếp]


TỔNG HỢP SAI SÓT CỦA DOANH NGHIỆP QUA KIỂM TOÁN NIÊN ĐỘ 2021 CỦA KTNN KHU VỰC 3 TẠI CỤC THUẾ BÌNH ĐỊNH

Ngày đăng: 10:32 12/08/2022

Tổng hợp sai sót của doanh nghiệp qua kiểm toán niên độ 2021 của KTNN Khu vực 3 tại Cục Thuế Bình Định.

[Xem tiếp]


Tóm tắt một số nội dung mới của Nghị định 49/2022

Ngày đăng: 17:26 03/08/2022

Tóm tắt một số nội dung mới của Nghị định 49/2022 ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 209/2013 quy định một số điều của Luật Thuế GTGT.

[Xem tiếp]


KẾ HOẠCH

Ngày đăng: 22:54 28/07/2022

Triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND tỉnh Bình Định về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

[Xem tiếp]


KẾ HOẠCH

Ngày đăng: 22:53 26/07/2022

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Bình Định “Về tăng cường công tác quản lý thuế trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn...

[Xem tiếp]


Chứng từ khấu trừ thuế TNCN, Biên lai thu phí, lệ phí có sự thay đổi từ ngày 01/7/2022

Ngày đăng: 10:04 08/07/2022

Kính gửi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN và các tổ chức thu phí, lệ phí.

[Xem tiếp]


Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 21:24 04/07/2022

Ngày 04/7/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Dưới đây là nội...

[Xem tiếp]


Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 19:34 04/07/2022

Ngày 04/7/2022, UBND tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. ...

[Xem tiếp]


THÔNG BÁO

Ngày đăng: 12:03 29/06/2022

Về việc chuyển đổi Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in hoặc giấy sang Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

[Xem tiếp]


QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày đăng: 16:54 15/06/2022

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.

[Xem tiếp]


Cục Thuế Bình Định ra Thông báo về nguyên tắc phòng ngừa trước kiểm tra sau đối với kê khai chuyển nhượng BĐS

Ngày đăng: 08:41 14/06/2022

Thông báo số 1356/TB-CTBDI-VP ngày 13/6/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Định.

[Xem tiếp]


Hướng dẫn thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022

Ngày đăng: 16:02 02/06/2022

Thực hiện Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022. Cục Thuế Bình Định ...

[Xem tiếp]


Chỉ thị của UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai ứng dụng Thuế điện tử (eTax Mobile)

Ngày đăng: 20:40 12/05/2022

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai ứng dụng Thuế điện tử (eTax Mobile) hỗ trợ Người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động tại tỉnh...

[Xem tiếp]


Kê khai, quyết toán thuế tài nguyên theo từng mỏ

Ngày đăng: 08:35 11/05/2022

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

[Xem tiếp]


Thư ngỏ về việc hướng dẫn kê khai thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Ngày đăng: 14:07 04/05/2022

Kính gửi: Các Tổ chức, cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.

[Xem tiếp]


TRƯỜNG HỢP TẠM DỪNG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HOÀN THUẾ TNCN

Ngày đăng: 16:34 03/05/2022

Cục Thuế Bình Định sẽ tạm dừng giải quyết đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân theo một trong các trường hợp sau:

[Xem tiếp]


Thư ngỏ về việc đăng ký, kê khai trên ứng dụng quản lý lưu trú trực tuyến đối với hoạt động kinh doanh lưu trú

Ngày đăng: 10:05 26/04/2022

Kính gửi: Các Tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Định.

[Xem tiếp]


RỦI RO PHÁP LÝ KHI LẬP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG BĐS SAI GIÁ THỰC TẾ

Ngày đăng: 09:55 13/04/2022

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Bình Định.

[Xem tiếp]


ÔNG NGUYỄN ĐẨU, CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ BÌNH ĐỊNH:

Ngày đăng: 16:38 09/04/2022

Thay đổi để phát triển

[Xem tiếp]


Cần biết về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021

Ngày đăng: 16:45 22/03/2022

Nguyễn Thị Vương, Phòng TTHT - CTBĐ

[Xem tiếp]


📣📣📣Tổng cục Thuế tổ chức chương trình Hỗ trợ quyết toán thuế năm 2021

Ngày đăng: 22:48 17/03/2022

Để hỗ trợ cho người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế được thuận lợi, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình Hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2021, với nội dung hướng dẫn, gi...

[Xem tiếp]CẦN BIẾT VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2021

Ngày đăng: 15:59 09/03/2022

Phòng TTHT - CTBĐ

[Xem tiếp]


Cách khai HHDV giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Ngày đăng: 09:59 03/03/2022

Cách khai HHDV giảm thuế GTGT tháng 02/2022 theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP trên Tờ khai mẫu số 01/GTGT.

[Xem tiếp]Triển khai tháng đồng hành hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế 2021

Ngày đăng: 10:58 01/03/2022

Trong tháng 3/2022, Cục Thuế Bình Định triển khai “Tháng hỗ trợ quyết toán thuế năm 2021 và thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP tại Bộ phận một cửa”.

[Xem tiếp]


Triển khai lập và gửi biên bản hành chính điện tử

Ngày đăng: 16:32 24/02/2022

Phòng KK - CTBĐ

[Xem tiếp]


THÔNG BÁO 📣 📣 📣

Ngày đăng: 17:28 23/02/2022

Để nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Thuế Bình Định đã:

[Xem tiếp]Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến: Hướng dẫn kê khai thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Ngày đăng: 22:17 13/02/2022

Sáng ngày 16/02/2022, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến: Hướng dẫn kê khai thuế theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC trên Cổng thông tin điện tử Tổng cụ...

[Xem tiếp]


Lưu ý việc lập hóa hóa đơn như thế nào để được giảm thuế GTGT

Ngày đăng: 11:51 10/02/2022

Cục Thuế Bình Định lưu ý việc lập hóa hóa đơn như thế nào để được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

[Xem tiếp]


Tóm tắt giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Ngày đăng: 15:00 28/01/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ ...

[Xem tiếp]


LƯU Ý VỀ KHAI, NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2022

Ngày đăng: 10:25 15/01/2022

Phòng TTHT - CTBĐ

[Xem tiếp]


THÔNG ĐIỆP NGÀNH THUẾ BÌNH ĐỊNH NĂM 2022

Ngày đăng: 22:08 09/01/2022

Cục Thuế tỉnh Bình Định.

[Xem tiếp]


Hoàn thuế cho doanh nghiệp đúng quy định, thời hạn

Ngày đăng: 14:59 08/01/2022

Cùng với việc hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận chính sách mới, ngành Thuế tỉnh còn đẩy mạnh công tác kiểm tra, hoàn thuế kịp thời, đúng hạn, tạo điều kiện để DN có thêm vốn tái đầu ...

[Xem tiếp]


10 sự kiện nổi bật 2021

Ngày đăng: 10:54 01/01/2022

Báo Bình Định vừa có bài viết 10 sự kiện nổi bật 2021, Cục Thuế Bình Định trân trọng đăng tải sự kiện nổi bật thứ 4 trong 10 sự kiện nổi bật năm 2021 của tỉnh Bình Định, như sau:

[Xem tiếp]