Video: Bản tin COVID-19 tỉnh Bình Định ngày 23/8/2021


Sở Thông tin và Truyền thông - Sở Y tế Bình Định cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Định ngày 23/8/2021

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/video/4020445412578763562?id=5363b9e9e8ac01f258bd