Thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế


Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 11/03/2022 của UBND tỉnh Bình Định

Zalo
Zalo

Zalo

Zalo

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4443977729226451965?id=9385fe3ebe7b57250e6a


TIN MỚI CẬP NHẬT