Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường


Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Bình Định

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4443977729226451965?id=faedec75aa30436e1a21


TIN MỚI CẬP NHẬT