Cập nhập kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Chuyên mục Thuế và Đời sống phát trên VTV ngày 09/8/2021)


Tổng cục Thuế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xây dựng chuyên mục thường kỳ về thuế trên VTV. Đây là chương trình giải đáp, cung cấp thông tin, những tình huống cụ thể trải nghiệm mang phong cách hiện đại, thân thiện, chân thực và tạo được sự tin tưởng, chú ý của khán giả xem truyền hình

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/video/4038065845948260568?id=3199f910b5555c0b0544


VIDEO MỚI CẬP NHẬT