COMBO L.POINT CINEDATE ĐẶC QUYỀN RIÊNG CHO THÀNH VIÊN CỦA LOTTE


Thành viên sử dụng từ 3,000 điểm L.POINT sẽ được giảm ngay 5,000 VND khi mua combo L.POINT Cinedate gồm 01 bắp + 01 nước ngọt.

Khách hàng thành viên sử dụng 3000 điểm L.POINT khi mua combo 1 bắp 1 nước L.POINT CINEDATE sẽ được giảm ngay 5,000đ. Tích ngay 1% L.POINT và 3% Cinema Point tại rạp.

Zalo
Ưu đãi đặc quyền cho thành viên Lotte Member tại các rạp Lotte
Zalo
Bắp nước thỏa thích, trợ giá thêm mê, xem phim càng thích
Zalo
Zalo

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/1512011400839005851?id=d7199f7d2a38c3669a29