Cảng Quy Nhơn không thu tăng cước dịch vụ dịp Quốc Lễ mùng 10/3 ÂL, 30/4 và 1/5


Cảng Quy Nhơn xin trân trọng thông báo sẽ cung cấp dịch vụ xếp dỡ, dịch vụ cảng biển 24/24 giờ trong các ngày Quốc Lễ: mùng 10/3 âm lịch, 30/4, 1/5 và không thu tăng cước dịch vụ cảng biển Cảng Quy Nhơn theo quy định hiện hành.

Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCN Việt Nam đã được sửa đổi năm 2019 về quy định nghỉ Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 Âm lịch (tức ngày 10/4 Dương lịch); Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế Lao động (ngày 01/5 Dương lịch).

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 duy trì nguồn lực thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ trong thời gian nghỉ Lễ, Cảng Quy Nhơn xin trân trọng thông báo sẽ cung cấp dịch vụ xếp dỡ, dịch vụ cảng biển 24/24 giờ trong ngày Quốc Lễ nêu trên và không thu tăng cước dịch vụ cảng biển Cảng Quy Nhơn theo quy định hiện hành.

Trân trọng thông báo.

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4067252356331003736?id=32c7cc9f8dda64843dcb