Công bố quy cách thùng chứa hàng dăm gỗ xả đáy và hàng viên gỗ nén


Để giúp khách hàng chế tạo thùng chứa hàng đồng bộ, ngày 10/7/2020 Cảng Quy Nhơn đã có văn bản số 1241/QNP-KT công bố quy cách thùng chứa dăm gỗ xả đáy và hàng viên gỗ nén.

Việc công bố quy cách thùng hàng viên gỗ nén và thùng hàng dăm gỗ xả đáy giúp khách hàng có cơ sở điều chỉnh phù hợp những thùng chưa đúng quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật khi lắp đặt vào thiết bị xếp dỡ của Cảng Quy Nhơn, hạn chế tình trạng rơi vãi hàng hóa khi xếp dỡ, đảm bảo được an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Zalo
Thùng hàng viên gỗ nén
Zalo
Thùng hàng dăm gỗ

Trước đó, một số thùng hàng viên gỗ nén và thùng hàng dăm gỗ xả đáy của Khách hàng chế tạo chưa được đồng bộ về quy cách nên không phù hợp với thiết bị của Cảng Quy Nhơn dẫn đến việc rơi vãi hàng hóa khi bốc dỡ hàng và rủi ro gây mất an toàn lao động cho người lao động.

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/4067252356331003736?id=bd156ac50180e8deb191