💥RA MẮT OMNI BIDV iBANK PHIÊN BẢN HỢP KÊNH


📍Omni BIDV iBank cung cấp hệ sinh thái số đa dạng gồm Dịch vụ quản lý dòng tiền, Dịch vụ thanh toán hóa đơn online, Dịch vụ thu hộ, Dịch vụ kết nối hệ thống quản trị nội bộ (ERP), cùng các tính năng tiện ích khác như: thanh toán lương tự động, chuyển tiền trong nước, chuyển tiền quốc tế, tiền gửi c

📍Phiên bản mới của BIDV iBank liên thông giao dịch giữa website và mobile app, giúp doanh nghiệp thực hiện giao dịch liền mạch, đồng nhất trải nghiệm. Các giao dịch đang thực hiện trên các thiết bị di động sẽ được lưu trữ, tiếp tục xử lý trên nền tảng website và ngược lại.

📍Omni BIDV iBank cũng bổ sung, nâng cấp nhiều chức năng như Quản lý thanh toán theo nhóm khách hàng, cấp lại mật khẩu qua BIDV iBank, cho phép gửi chứng từ giao dịch qua BIDV iBank thông qua chức năng gửi chứng từ chứa chữ ký số.

📍Với Omni BIDV iBank phiên bản mobile, khách hàng doanh nghiệp có thể đăng nhập bằng nhận diện sinh trắc học (nhận diện vân tay, khuôn mặt – Face ID), khởi tạo và chuyển tiền trong nước bằng mã QR code, tùy biến giao diện theo mong muốn cá nhân. Cùng với bảo mật nhiều lớp, BIDV iBank đảm bảo an toàn, phòng chống rủi ro cho doanh nghiệp trên các nền tảng sử dụng.

Thông tin chi tiết về BIDV iBank:

Website: https://www.bidv.com.vn/bidv/tin-tuc/thong-tin-bao-chi/omni-bidv-ibank-trai-nghiem-ngan-hang-so-vuot-troi-cho-khach-hang-to-chuc.

#iBank #Omni #Khachhangdoanhnghiep

Nguồn tin: https://rd.zapps.vn/detail/3644272514222140240?id=90006870d2353b6b6224